Velkommen til Østre Agder Sparebank

Pressemelding Årsmelding og Regnskap 2018

Pressemelding Årsmelding og Regnskap 2018

PRESSEMELDING 21. mars 2019

Årsmelding og regnskap 2018

STERKT RESULTAT, GOD VEKST OG SOLID BANKDRIFT

Generalforsamlingen i Østre Agder Sparebank behandlet årsmelding og regnskap 2018 i sitt møte

21. mars 2019.

 

Etter det første hele året som fusjonert bank, leverer Østre Agder Sparebank i 2018

et resultat før skatt på 23,8 millioner kroner, (mot 4,54 millioner i 2017).

 

Årets overskudd etter skatt ble på 19,4 millioner kroner, (mot 3,3 millioner i 2017).

 

Banken utbetaler utbytte på kr. 6,47 kroner pr. egenkapitalbevis (basert på 297 dager etter gjennomført emisjon medio mars 2018).

Utbetalingsdato er satt til 2. april 2019.

 

Det sterke resultatet kommer som en følge av god og effektiv bankdrift, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder. Dette har bidratt til vekst innenfor alle bankens forretningsområder.

Resultatet preges også av økt rentenetto, reduserte kostnader, redusert mislighold, høy innskuddsdekning og positiv utvikling ren kjernekapital.

 

Av årets overskudd blir 2,6 millioner kroner utbetalt i utbytte,  mens 16,8 millioner kroner blir overført til bankens fond.

 

Østre Agder Sparebank har med årets resultat ytterligere styrket sin posisjon som lokalbank.

 

Banken ønsker å være tilgjengelig for kundene, både via gode digitale løsninger (som mobilbanken), samt ved å tilby personlig rådgivning. Derfor satser banken mye på å være til stede med rådgivningskontorer i Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

 

 • Det at banken vokser og gjør det så bra er et resultat av mange flinke  medarbeidere som hver eneste dag er opptatt av å finne gode løsninger for kundene. Det er viktig for oss å være til stede med personlig service og rådgivning, og vi vil gjerne bistå kundene våre i å ta gode økonomiske valg og lage planer slik at kunden kan virkeliggjøre fremtidsdrømmene sine sier  banksjef Nina Holte.

   

 • Vi ønsker å være et livslangt førstevalg for kundene våre understreker banksjefen

  Banken og lokalsamfunnet

  Det betyr mye for oss å være en lokalbank som tar alle beslutningene på eget hus. Gjennom lokal tilstedeværelse i 134 år har banken gitt mange og verdifulle bidrag tilbake til lokalmiljøene. Banken legger stor vekt på kunne bidra med støtte  til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de 4 kommunene hvor banken er til stede med kontorer.

  Mange frivillige lag og foreninger mottar hvert år økonomisk støtte, og banken sponser unge talenter, idrettslag, musikkorps, 4H-klubber, fattigdomsprosjekt, konserter, kulturarrangementer  osv.

   

   

  I 2018 har banken bl.a. støttet følgende tiltak /organisasjoner:

   

  Gjerstad                                                        Vegårshei

  Gjerstad Idrettslag                                          Vegårshei Idrettslag

  Gjerstad Trial klubb                                       Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter

  Gjerstad Jeger og Fiskeforening                    Ni-TO

  Abelsenteret                                                   Vegårshei Bygdetun

  4H                                                                  4H

 • Gjerstad skolekorps                                       Vegårshei Jeger og Fiskeforening

  Felle og omegn tempoklubb                          Vegårshei Skolekorps

 • Gjerstad LIVE                                                Firestarter

  Idrettstalenter (5 stk.)                                    Vegår Vocale

  MOT                                                              Vegårshei Skytterlag

  Gjerstad Pensjonistforening                          Vegårsheidagen

  Brokelandsheiadagene                                  Stokkefest

  Stokkefest

   

      Risør                                                          Tvedestrand

  Risør Festuke                                                 Tvedestrand Musikkorps

  Risør Kammermusikkfest                              Tvedestrand Fotballklubb

  Risør Håndballklubb                                      Håndballag Funksjonshemmede                      

  Hope IL                                                          Feragen Jubilèet

  Risør Musikkorps                                           Støtte til orgel i Dypvåg kirke

  Risør By                                                         Vårmarked

  Julejam                                                           Uke 9

 • Arrangement for russen                                 Arrangement for russen

                         

  - Gode resultater er viktig for banken, og helt avgjørende for at Østre Agder Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokalbank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen sier banksjef  Nina Holte.

  Attraktivt å investere i banken

  Banken har i løpet av 2018 gjennomført en egenkapitalbevisemisjon som ble kraftig overtegnet.

  – Interessen for å være eier i Østre Agder Sparebank var enda større enn vi hadde forventet. I emisjonen våren 2018 hadde vi satt et tak på 40 millioner kroner, men banken opplevde en overtegning på hele 42 %. Dette ga oss over 150 nye eiere, som til sammen har bidratt med 40 millioner kroner i ny egenkapital.

  Banken har en intensjon om å betale et godt og konkurransedyktig utbytte til våre eiere, noe

  regnskapet for 2018 viser at banken lykkes med.

   

  Utbytte på 6,47 kroner pr. egenkapitalbevis

  Etter forslag fra styret har generalforsamlingen vedtatt å utbetale et utbytte på 6,47 kroner pr. egenkapitalbevis. Utbyttet til egenkapitalbeviseierne er basert på 297 dager (ikke et helt år, siden egenkapitalbevisemisjonen ble iverksatt medio mars 2018).

  Utbetalingsdato er satt til 2. april 2019.

   

  Kontaktpersoner:

  Adm. banksjef, Nina Holte, tlf.: 488 90 987 og e-post nh@oasparebank.no  

         Markedssjef  Jan Birger Stebekk, tlf. 915 16 147 og e-post jbs@oasparebank.no

Gode råd

Lurer du på noe eller trenger hjelp ?

Telefon 37119900

epost: post@oasparebank.no

Vi vil være tilgjengelige for deg på tlf fra kl. 07.00(helg fra kl. 09:00) og til kl. 2300.

Vi vet det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

 

Adresse

Brokelandsheia 92

4993 Sundebru

Telefaks: 95 82 81 06

 

Rådgivere i Østre Agder Sparebank