Velkommen til Østre Agder Sparebank

Har du eller ditt lag/forening planer om å søke banken om sponsormidler for 2019? da må du lese dette!

Frist for søknad om sponsormidler 2019

Som vi har vært ute med tidligere har vi i år innført en søknadsfrist for sponsormidler. Søknadsfristen er satt til 15 mars 2019.

Dersom ditt lag eller din forening planlegger å søke banken om midler for inneværende år sender dere en mail til jbs@oasparebank.no eller et brev til Østre Agder Sparebank, brokelandsheia 92, 4993 Sundebru. Beskriv hvem dere er , medlemsmasse, aktiviteter, hva dere søker til og hvilket beløp dere søker om.

Etter fristens utløp vil vil invitere til en tildelingskveld. Hvor dette blir og når er foreløpig ikke fastsatt men informasjon vil komme her på hjemmesiden vår og på bankens facebookside.


Gode råd

Lurer du på noe eller trenger hjelp ?

Telefon 37119900

epost: post@oasparebank.no

Vi vil være tilgjengelige for deg på tlf fra kl. 07.00(helg fra kl. 09:00) og til kl. 2300.

Vi vet det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

 

Adresse

Brokelandsheia 92

4993 Sundebru

Telefaks: 95 82 81 06

 

Rådgivere i Østre Agder Sparebank