Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare eller er utsatt for svindel, kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. 

Dersom du har handlet med ditt Visa eller MasterCard og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du reklamere på belastningen til Eika Kredittbank for å få erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Du kan ha reklamasjonsrett i disse tilfellene:

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste du har kjøpt og selger ikke ordner opp

Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Klagen må være skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.

  • Handelen er gjennomført med Visa eller MasterCard levert av Eika Kredittbank AS
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken med selger først
  • Hvis du har forhåndsbetalt for en vare, reise eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert.

Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes.

Svindel

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp du ikke vedkjenner deg er trukket fra ditt Visa eller MasterCard fra Eika Kredittbank AS, kan du få dekket tapet av Eika Kredittbank AS.

Skjemaene «Egenerklæring svindel» og «Transaksjoner svindel» skal benyttes. Kopi av politianmeldelse må sendes med.

Gjentagende transaksjoner/abonnement

  • Når du er uenig i gjentagende transaksjoner fordi dette ikke var tydelig og de generelle salgsvilkårene var adskilte

Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes.


Skjema
Egenerklæring dispute
Egenerklæring svindel
Transaksjoner svindel

Kontaktinfo
Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

E-post: forsikring@eika.no

Telefon: (+47) 915 03850


Spørsmål?
Eika Kredittbank
Postboks 1228
2806 Gjøvik

E-post: reklamasjon@eika.no

(+47) 915 03850