GENERALFORSAMLINGEN GJERSTAD SPAREBANK  2016KUNDEVALGTE MEDLEMMER:                      KUNDEVALGTE VARAMEDLEMMER:

Kjell Arild Haugen                 Til 2017                    1. Isak Sørbø                            Til 2019

Anders Lunden                      Til 2017                    2. Even Helge Høgbråt            Til 2019        

Olav Henning Bråten             Til 2019                    3. Irene Fjellstad                      Til 2019

Grethe Dalen                          Til 2018

Gunnar Fløystad                    Til 2019

Kerstin Flaten                         Til 2016

Bente Moe                              Til 2019

Samuel Arnt Larsen               Til 2019

 

KOMMUNEVALGTE MEDLEMMER:                KOMMUNEVALGTE VARAMEDLEMMER:

Morten Sverre Presthagen      Til 2019                    1. Edny Øybekk                       Til 2019

Hans Martin Ulltveit                 Til 2019                    2. Bente Karlsen Solheim        Til 2019

 

DE ANSATTES MEDLEMMER:                        DE ANSATTES VARAMEDLEMMER:

Hugo A. Hansen                    Til 2017                    Grete Jonassen                         Til 2017

Bente Lindstøl                       Til 2017                    Lene M. Solvang                        Til 2017

Tove Urfjell                            Til 2016                    Erling Ausland                            Til 2017

 
Årstallene angir «til og med» hvilket regnskapsår vedkommende er valgt for.

Vedkommende sitter i vervet inntil nytt valg er avholdt, normalt innen mars neste regnskapsår.

 

Av de kundevalgt medlemmene, er Kerstin Flaten på valg.