Vi tar vår samfunnsansvar på alvor og er opptatt av å gi tilbake. Vi deler derfor hvert år ut betydelig med midler til lag, foreninger og lokale samfunnstiltak. Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Banken er dermed en viktig bidragsyter til lokal idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål.

Samfunnsansvar

Vi har nedfelt i våre retningslinjer at en del av bankens overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet. Dette skjer hovedsaklig skjer gjennom sponsoravtaler og den årlige gaveutdelingen.

Hvem kan søke? 

Vi er opptatt av at det vi gir skal være til glede for mange og være utviklende og skapende. Derfor er det først og fremst lag og foreninger og ideelle organisasjoner som kan søke om gaver.Andre kan også søke så lenge det er innenfor bankens retningslinjer.

Hvordan søker du? 

Send en e-post til Jan Birger Stebekk, jbs@oasparebank, der du redegjør for følgende: 

  • Navn på lag/forening/organisasjon
  • Medlemsmasse
  • Aktiviteter
  • Hva dere søker til
  • Hvilket beløp dere søker om

Alle søkere får svar innen 15. april. For de som får innvilget sine søknader vil utbetaling være april/mai.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars 

Kontaktperson

Markedssjef Jan Birger Stebekk

jbs@oasparebank.no

915 16 147