Vi setter ned boliglånsrenta

Østre Agder Sparebank setter ned renta på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng. Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 25. mai. Den nye renta gjelder fra 13. mai for nye boliglån.

 

Du får informasjon

Oppdaterte priser vil om kort tid bli lagt ut på bankens hjemmeside. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

 

Vi er her for deg

Banken har en viktig samfunnsrolle i å bidra til å holde hjulene i økonomien i gang, og vi ønsker å avhjelpe situasjonen for kunder som er rammet økonomisk som følge av Koronakrisen.

De siste åtte ukene har vi hjulpet mange kunder med avdragsfrihet og ulike tilpasninger i kundens økonomi, og det skal vi fortsette med i tiden fremover.

Vi oppfordrer privatkunder og næringskunder til å ta kontakt med sin rådgiver i banken, slik at vi kan finne løsninger som passer for deg eller din bedrift.

 

Innskuddsrenta settes også ned

Banken kommer også til å sette ned innskuddsrentene med inntil 0,40 %. Disse renteendringene vil imidlertid ikke få effekt før fra 9. juli.

Varsel om endringer i innskuddsrentene vil bli sendt direkte til hver kunde via nettpost eller pr. post.


Vi #tarvarepå kundene våre! 

Hilsen Nina Holte, banksjef